หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 


ที่ตั้ง : ตำบลหนองทะเล ตำบลอ่าวนาง ตำบลไสไทย ตำบลปากน้ำ          อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
พื้นที่ : 243,725.00  ไร่  (389.96 ตร.กม.)
ระวาง : 4724 I, II, 4725 II,III 


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

         เนื้อที่ประมาณ 64 ตารางกิเมตร (40,000 ไร่) ครอบคลุมบริเวณเขา อ่าวน้ำเมา ป่าอ่าวนาง-หางนาค และหมู่เกาะต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยภูเขาหินปูนสูงชัน ป่าชายเลนและหาดทรายเป็นพื้นที่น้ำประมาณ 325.96 ตารางกิโลเมตร (203,725 ไร่) หรือร้อยละ 84 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นห้วยน้ำลึก ความลึกเฉลี่ย 20 เมตร บริเวณที่ลึกที่สุดประมาณ 34 เมตร อยู่ทางด้านทิศใต้ของเกาะพีพีเล และหมู่เกาะพีพี บริเวณหมู่เกาะพีพี ในห้วงน้ำทะเลมีแนวปะการังเป็นบริเวณกว้างตามไหล่เกาะที่มีความลาดชันสูง แนวปะการังจะปรากฏอยู่บริเวณ เกาะพีพี ดอน-พีพีเล เกือบโดยรอบบริเวณริมทะเลเขาหางนาคด้านตะวันตก และบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสุสานหอย 75 ล้านปี 

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

          สังคมพืชธรรมชาติประกอบด้วยป่าดิบชื้น ปรากฏในบริเวณที่เป็นภูเขาสูงชัน มีต้นไม้ปกคลุมขึ้นตามซอกหิน ไม้ที่ขึ้นเป็นไม้ขนาดเล็กและแคระแกร็น พันธุ์ไม้ได้แก่ ได้แก่ ตะเคียนหิน(Hopea ferreaตะเคียนทอง (H. odorataยาง (Dipterocarpus spp.) พยอม (Shorea floribundaไม้ชั้นล่างประกอบด้วยจันทน์ผา (Dracaena loureiriหวายหลากหลายชนิด  ไซ และเถาวัลย์ ป่าชายเลนมีอยู่ในบริเวณคลองแห้ง ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาหางนาคและบริเวณคลองย่านสะบ้า ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบริเวณสุสานหอย 75 ปี คลอบคลุมพื้นที่ประมาณ 9  ตารางกิโลเมตร (5,625ไร่) มีห้วงดินเลนลึก พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่โกงกาง (Rhizophora spp.แสม (Avicennia spp.) ตะบูน (Xylocarpus spp.) ถั่วดำ(Bruguiera parvifloraถั่วขาว (B. cylindricaป่าพรุ พบต้นเสม็ด (Melaleuca leucadendra) ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นปรากฏอยู่เฉพาะบริเวณหาดนพรัตน์ธารา เป็นบริเวณแคบๆ ประมาณ 0.32 ตารางกิโลเมตร (200 ไร่)

          พบนกบนเกาะพีพีอย่างน้อย 22 ชนิด เป็นนกน้ำ นกชายเลน อย่างน้อย 9 ชนิด นกประจำถิ่น 14 ชนิด ได้แก่ นกยางทะเล (Egretta sacraเหยี่ยวแดง (Haliastur indusเหยี่ยวเพเรกริน (Falco peregrinusนกอพยพแต่มิใช่เพื่อการผสมพันธุ์ 6 ชนิด ได้แก่ นกโจรสลัดใหญ่(Fregata minorเหยี่ยวออสเปร (Pandion haliaetusนกกระเต็นหัวดำ (Halcyon pileata)นกอพยพตามฤดูกาล 2 ชนิด ได้แก่ เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น (Accipiter gularisนกจับแมลงสีน้ำตาลแดง (Muscicapa ferruginerชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก (globally threatened) และอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์  (endangered) ของประเทศไทยได้แก่ นกหัวโตมลายู (Charadius peroniiนกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส (Fregata andrewsiชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่นกออก (Haliaeetus leucogasterนกแอ่นกินรัง (Aerodramus fuciphagusนกแอ่นหางสี่เหลี่ยม (A. maximusเหยี่ยวแดง ในบริเวณหาดนพรัตน์ธารามีหาดโคลน และหาดทรายเป็นที่อาศัยหากิน ของนกชายเลนจำนวนมาก ได้แก่ นกหัวโตมลายู นกอีก๋อยเล็ก (Numenius phaeopusนกอีก๋อยใหญ่ (N. arquataและนกคอสั้นตีนไว (Calidris alba)

          พบปลาอย่างน้อย 57 ชนิด ในแนวปะการัง พบปลาในกลุ่มปากะรัง (Serranidae) 11ชนิด กลุ่มปลากะพง (Lutjanidae) 8 ชนิด ที่พบมาก ได้แก่ ปากะรังลายนกยูง(Cephalopholis argusปลากะรังลายเส้นขาว (Anyperodon leucogrammicusที่เกาะพีพีดอน และพีพีเล  มีความอุดมสมบุรณ์ของประชากรปลามากที่สุด ปลาอื่นๆในห้วงทะเล ได้แก่ ปลากระเบน (Dasyatis spp.) ปลาไหลทะเล (Anodontostoma chacunda) ปลาตะเพียน(Anodontostoma chacundaปลากระบอก (Mugil spp.) ปลาม้าน้ำ (Hippocampus spp.) เป็นต้น

            แนวปะการังพบที่เกาะด้ามหอก เกาะด้ามขวาน เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล เกาะยูง เกาะไผ่ เกาะบิด๊ะเหนือ เกาะบิด๊ะใต้ ที่พบมากได้แก่ปะการังโขด (Porites luteaปะการังเขากวาง(Acropora formosaปะการังผิวยู่ยี่ (Synaraea rusปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง (Montipora spp.ปะการังแผ่นเปลวไฟ (Pectinia spp.ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata)

            สัตว์เลื้อยคลานพบว่ามีเต่าทะเลที่สำคัญหลายชนิด ได้แก่ เต่ามะเฟือง(Dermochelys coreaceaเต่าหัวโต (Caretta caretaเต่าตนุ (Chelonian mydasเต่ากระ (Eretmochelys imbricataเต่าสาหร่ายตาแดง (Lepidochelys olivaceaและตะพาบหัวกบ (Pelochelys bibroniและงูทะเลหลายชนิด

           พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล ได้แก่ โลมาหัวขวดธรรมดา (Delphinus delphis)โลมาหัวขวดมลายู (Stenella malayanaโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena ohocaenoidesโลมาจุด (Steno bredanensisโลมาขาว (Sotalia spp.)

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

         - บริเวณอุทยานมีสุสานหอย 75 ล้านปี อยู่บริเวณชายทะเลบ้านแหลมโพธิ์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติ และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถนั่งเรือชมวิวทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ และศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลน  เป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังทั้งบนผิวน้ำและดำน้ำลึก ตลอดจนเดินป่าดูพรรณไม้และนกชนิดต่างๆ บริเวณหมู่เกาะปอดะ มีหาดทรายขาวและบริเวณชายฝั่ง มีแนวปะการังหลากชนิด และเป็นแหล่งตกปลาที่น่าสนใจ บริเวณเกาะยูงยังมีแนวปะการังที่สวยงามชนิดต่างๆ ที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และบริเวณเกาะพีพีดอน บริเวณแหลมตง มีธรรมชาติใต้ทะเลสวยงามมาก และมีเวิ้งอ่าวคู่ที่มีความสวยงามติดอันดับโลก 

การจัดการและการคุกคาม  
 

         - ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 160 ลงวันที่ 6 ตุลาคม  พ.ศ. 2526
         - ถูกคุกคามอย่างหนักจากปัญหาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งการเข้าไปใช้พื้นที่โดยขาดการวางแผนและระมัดระวัง มีการบุกรุกพื้นที่ตามไหล่เขาบริเวณหมู่เกาะพีพี และเกาะใกล้เคียงเพื่อก่อสร้างบ้านพักรับนักท่องเที่ยว  เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่อเสียงติดอันดับโลกรวมทั้งการคมนาคมค่อนข้างสะดวกไม่ว่าจากจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดกระบี่ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้เกือบตลอดปี
         - มีการคุกคามต่อระบบนิเวศจนอยู่ในขั้นวิกฤติ ในฤดูแล้งเกือบจะไม่มีน้ำจืดจากน้ำใต้ดิน เนื่องจากมีการใช้จนเกินความสามารถที่จะรองรับได้
         - แนวปะการังยังไม่มีการควบคุมหรือกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน มีหลายแห่งที่เสื่อมโทรมมากสมควรกั้นไว้เป็นพื้นที่สงวน บางแห่งเสื่อมโทรมระดับปานกลางจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด หากไม่มีหารจัดการที่เหมาะสมแนวปะการังทั้งหมดอาจเสื่อมโทรมจนหมดสภาพ 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า