หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

ปากแม่น้ำกระบี่


ที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
พื้นที่ : 133,120 ไร่                
ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1-3 เมตร
ระวาง : 4724 I , 4725 II  


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

         บริเวณปากแม่น้ำกระบี่ซึ่งมีลำคลองหลายสายไหลลงสู่ทะเลปกคลุมด้วยป่าชายเลนเนื้อที่ประมาณ 102.12 ตารางกิโลเมตร (63,825 ไร่) และหาดเลนเนื้อที่ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร (7,500 ไร่) มีความยาวตามแนวชายฝั่งทะเลประมาณ 26 กิโลเมตร โดยหาดเลนจะปรากฏเมื่อน้ำทะเลลง หาดเลนบางแห่งมีความกว้างถึง 2 กิโลเมตรจากชายฝั่ง หาดเลนระหว่างปากน้ำกระบี่ กับคลองยวนมีขนาดประมาณ 9.3 ตารางกิโลเมตร (5,812.5 ไร่) เมื่อน้ำทะเลลดลงต่ำสุดระดับน้ำโดยเฉลี่ยลึก 2 เมตร บริเวณร่องน้ำมีความลึกประมาณ 6-10 เมตร

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

 -ป่าบกพบบนเกาะลิบง เกาะค้อ เกาะแลน เกาะเหลาตำ พบพันธุ์ไม้ ได้แก่ ยางนา (Dipterocarpus alatus) นากบุตร (Mesua nervosa) เคียนทราย (Shorea gratissima) พิกุลป่า (Mimusops elengi) ป่าชายเลนพบตามชายฝั่งยังคงสภาพสมบูรณ์ พบพันธุ์ไม้ ได้แก่ โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) โกงกางใบใหญ่ (R. mucronata) หลุมพอทะเล (Insia biguga) พังกาหัวสุมดอกขาว (Bruguiera sexangula) ลำพู (Sonneratia caseolaris)

-เป็นแหล่งชุมนุมนกอพยพสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย พบนกอย่างน้อย 101 ชนิด เป็นนกประจำถิ่นอย่างน้อย53 ชนิด เช่น นกยางเขียว (Butorides striatus ) นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ (Sterna bergii) เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus) เป็นต้น นกอพยพแต่มิใช่เพื่อการผสมพันธุ์ 44 ชนิด เช่น นกหัวโตขาดำ (Charadrius alexandrinus) นกปากแอ่นหลังลาย (Limosa lapponica) นกชายเลนปากแอ่น (Xenus cinereus) นกรัฟ (Philomachus pugnax) เป็นต้น นกอพยพเพื่อการผสมพันธุ์ 1 ชนิด ได้แก่ นกแต้วแล้วธรรมดา (Pitta moluccensis) ส่วนนกที่ผ่านมาตามฤดูกาล พบ 2 ชนิด ได้แก่ นกซ่อมทะเลอกแดง (Limnodromus semipalmatus) นกจาบคาหัวเขียว (Merops philippinus) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก (globally threatened) ได้แก่ นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii) นกฟินฟุท (Heliopais personata) นกซ่อมทะเลอกแดง ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) ของประเทศไทย ได้แก่ เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา (Ichthyophaga ichthyaetus) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ นกหัวโตมลายู นกฟินฟุท นกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer) นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ นกซ่อมทะเลอกแดง นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล (Halcyon amauroptera) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่ นกออก (Haliaeetus leucogaster) นกนางนวลแกลบเล็ก (Sterna albifrons) นกเค้าป่าหลังจุด (Strix aeloputo) นกกก (Buceros bicornis)

-ทุกๆ ปีมีเหล่านกทะเลและนกชายเลนอพยพมาอาศัยอยู่บริเวณหมู่เกาะลิบงนับหมื่นตัว ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่หาดตูบ ซึ่งเป็นชายหาดทะเลโคลนที่เต็มไปด้วยอาหารของฝูงนก ชนิดที่พบเป็นประจำ ได้แก่ นกนางนวลแกลบ (Sterna spp.) หลายชนิด เหล่านกชายเลนที่มีทั้งนกหัวโต (Charadrius spp.) นกอีก๋อย (Numenius spp.) นกปากแอ่น (Limosa spp.) นกซ่อมทะเลอกแดง (Limnodromus semipalmatus) นกทะเลขาแดงธรรมดา (Tringa totanus) นกทะเลขาเขียว (T. nebularia) นกพลิกหิน (Arenaria interpres) และนกสติ้นท์ (Calidris spp.) นกชนิดที่หายากและอพยพมาจากทวีปอัฟริกา ได้แก่ นกหัวโตกินปู (Dromas ardeola) ปีหนึ่งๆ อาจพบเพียงไม่กี่ตัวหรือบางปีอาจไม่พบเลย

-แหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่ ที่เกาะลิบง เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพะยูน (Dugong dugon) ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) แหล่งหญ้าทะเลส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของเกาะ รวมพื้นที่ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร (3,750 ไร่) ประกอบด้วยหญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata) หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย (C. serrulata) หญ้างอ (Enhalus acoroides) หญ้าผมนาง (Holodule pinifolia) หญ้าชะเงาสีเขียวปลายใบแฉก (H. uninervis) หญ้าเงา (Halophila ovalis) หญ้าใบสน (Syringodium isoetifolium) หญ้าเต่า (Thalassia hemprichii)

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

        -  หาดปากแม่น้ำกระบี่เป็นแหล่งนกอพยพที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ป่าชายเลนสัมปทานที่ และ 26 ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ดีมากมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นที่อยู่อาศัยของนกป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำทะเลและการเพาะเลี้ยวสัตว์น้ำ นอกจากนี้ปากแม่น้ำกระบี่ยังเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีคุณค่าด้านการท่องเที่ยวและการให้การศึกษาเนื่องจากอยู่ใกล้ตัวเมืองจึงเป็นแหล่งดูนกที่สามารถเดินทางได้สะดวก เหมาะสำหรับนักดูนก และนักเรียนศึกษาผู้ต้องการศึกษาธรรมชาติ

การจัดการและการคุกคาม  
 

          - บริเวณหาดทรายเขาหินปูนป่าชายเลนและป่าเสม็ดรอบอ่าวนางและชายหาดริมฝั่งทะเลจนจรดปากแม่น้ำกระบี่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา  -หมู่เกาะพีพี
          - ได้รับการคุกคามจากน้ำเสียจากแหล่งชุมชนที่ไหลลงสู่คลองกระบี่ใหญ่ ขยะจากตลาดกลางคืนที่ถูกกวาดลงสู่ปากแม่น้ำ 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า