หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

 อุทยานแห่งชาติแหลมสน


ที่ตั้ง : อำเภอเมือง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
พื้นที่ : 196,875.00  ไร่  (315.00 ตร.กม.)
ระวาง : 4627 I,4628II 


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

         อุทยานแห่งชาติแหลมสนประกอบด้วยชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 60 กิโลเมตร และหมู่เกาะ 2หมู่เกาะ ได้แก่ หมู่เกาะกำใหญ่ และหมู่เกาะกำนุ้ย รวมทั้งเกาะต่างๆ อีก เกาะ ได้แก่ เกาะหมู เกาะเปียกน้ำน้อย เกาะปียกน้ำใหญ่ เกาะเทา เกาะค้างคาว เกาะล้าน เกาะกำหนุ่ย และเกาะไข่ใหญ่ ลักษณะชายฝั่งของอุทยานแห่งชาติแหลมสน เป็นชายฝั่งจมตัว เป็นผลให้ชายหาดตลอดแนวฝั่งแคบ มีลำน้ำสายสั้นจำนวนมาก จากที่สูงตอนในแผ่นดินไหลออกสู่ทะเลอันดามัน ประกอบด้วยคลองของ คลองลัดโนด คลองขะนุด และคลองบางเบน ซึ่งแม่น้ำลำคลองเหล่านี้ได้พัดพาตะกอนดินมาทับถมตามปากแม่น้ำและชายฝั่ง ส่วนบริเวณหมู่เกาะกำ เกาะค้างคาว อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแนวปะการังซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

          ชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำลำคลองปกคลุมไปด้วยป่าโกงกาง พบพันธุ์ไม้ ได้แก่โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata) โกงกางใบเล็ก (R. apiculata) พังกาหัวสุมดอกขาว(Bruguiera sexangula) ถั่วดำ (B. parviflora)ถั่วขาว (B. cylindrica) ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum) และตะบูนดำ (X. moluccensis) บริเวณป่าชายเลนใกล้ทะเลพบพันธุ์ไม้ ได้แก่ ลำแพน (Sonneratia ovata) แสมขาว (Avicennia alba) และโปรงแดง (Ceriops tagal) บริเวณชายหาดมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ สนทะเล (Casuarina equisetifolia) หยีน้ำ (Derris indica) และจิกเล (Barringtonia asiatica) สำหรับในบริเวณส่วนกลางของเกาะต่างๆ และบริเวณเขาของเกาะบางเบน เขาปากเตรียม เป็นป่าดงดิบ พบพันธุ์ไม้ ได้แก่ ไม้ยาง (Dipterocarpus spp.) หวายตะค้าทอง (Calamus spp.) หวายเคี่ยม (Daemonorops spp.) หวายเดา (Korthalsia spp.) และระกำ (Salacca rumphii)

          พบนกอย่างน้อย 175 ชนิด เป็นนกประจำถิ่นอย่างน้อย 122 ชนิด ได้แก่ นกยางทะเล (Egretta sacra) เหยี่ยวแดง (Haliastur indus) นกกระแตแต้แว้ด (Vanellus indicus) นกอพยพแต่มิใช่เพื่อการผสมพันธุ์ อย่างน้อย 60 ชนิด เช่น นกปากแอ่นหางลาย (Limosa lapponica) นกสติ้นคอแดง (Calidris ruficollis) นกเด้าดิน (Actitis hypoleucos) นกนางนวลแกลบธรรมดา (Sterna hirundo) เป็นต้น และนกอพยพผ่านในฤดูกาลไม่น้อยกว่า 12 ชนิด ได้แก่ เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน (Accipiter soloensis) เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น (A. gularis) นกจาบคาหัวเขียว (Merops philippinus) นกจาบคาหัวเขียว (Merops philippinus) นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว (Cyanoptila cyanomelana) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก ได้แก่ นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ของประเทศไทย ได้แก่ นกหัวโตมลายู นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ (Sterna bergii) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) ได้แก่ นกกระเต็นปีกใหญ่สีน้ำตาล (Halcyon amauroptera) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่ นกออก (Haliaeetus leucogaster) นกเงือกกรามช้าง (Rhyticeros undulatus)

           พบปลาอย่างน้อย 119 ชนิด เป็นปลาเศรษฐกิจ ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ปลากะพงแดง (Lutijanus spp.) ปลาหลังเขียว (Clupea dispilonotus)

           สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ได้แก่ กระแตธรรมดา (Tupaie glis) บ่าง (Cynocephalus variegatus) ลิงลม (Nycticebus coucang) อีเห็นข้างลาย (Paradoxurus hermaphroditus) หมีขอ (Arctictis binturong)กระจงเล็ก (Tragulus javanicus) พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor) อ้นใหญ่ (Rhizomys sumatrensis) เม่นหางพวง (Atherurusmacrourus) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered)ได้แก่ พะยูน (Dugong dugong) ซึ่งมีรายงานว่า มีพะยูนขึ้นมาตายที่หาดบางเบน ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ ค่างแว่นถิ่นใต้ (Semonpithecus bocurus) ชะนีมือขาว (Hylobates lar)

           แนวปะการังที่มีขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ บริเวณเกาะค้างคาว เกาะกำเหนือ เกาะกำใต้ และเกาะไข่ เช่น ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังแบบกิ่ง (Acropora sp.)

           พบสัตว์เลื้อยคลานไม่ต่ำกว่า 23 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) ได้แก่ เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) เต่าหญ้าตาแดง (Lepidochelys olivacea) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่ เต่ากระ (Eretmocheys imbricata) เต่าตนุ (Chalonia mydas) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable)ได้แก่ จิ้งจกนิ้วยาวมลายู (Cnemaspis affinis) และพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 6 ชนิด เช่น กบทูด (Rana blythii) เป็นต้น

           พบสัตว์น้ในกลุ่มดาวทะเล เม่นทะเล และปลิงทะเล อย่างน้อย 34 ชนิด กุ้ง ปู 14 ชนิด หอย 26ชนิด

           พบหญ้าทะเลอย่างน้อย ชนิด คือ หญ้าเงา (Halophila ovalis) และหญ้าชะเงาใบสั้นปล้องยาว (Cymodocea serrulata)

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

         - หาดบางเบนและหาดแหลมสนซึ่งเป็นหาดทรายขาวสะอาด เป็นที่อยู่อาศัยของนกจำนวนมาก บริเวณหมู่เกาะกำ เกาะค้างคาว อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแนวปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบภัย และขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั่งเรือชมทิวทัศน์ ดำน้ำดูปะการัง

การจัดการและการคุกคาม  
 

         - มีการนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตอุทยานฯ เนื่องจากเดิมเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์มาก่อน มีการลักลอบจับสัตว์น้ำในเขตอุทยานฯ
         - ปัญหาจากนักท่องเที่ยวที่เหยียบย่ำปะการัง และรบกวนนกที่หากินบนชายหาด
         - มีเรืออวนลากเข้ามาทำการประมงบริเวณหน้าอ่าวหาด อุทยานแห่งชาติแหลมสน ทำเรือประมงขนาดเล็กไม่สามารถทำการประมงได้ ทั้งยังลากเครื่องมือประมงของชาวบ้านไปด้วย สร้างความเสียหายอย่างมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า