หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์


ที่ตั้ง : ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
พื้นที่ : 84,357.00  ไร่  (134.97 ตร.กม.)
ระวาง : 4627I 


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

         อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อยู่ในทะเลอันดามัน มีระยะห่างจากฝั่งท่าเรือคุระบุรีประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นพื้นที่น้ำประมาณ 102 ตารางกิโลเมตร (63,750 ไร่) หรือประมาณร้อยละ 76 ของพื้นที่ ประกอบด้วยเกาะต่างๆรวม 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี (เกาะสต๊อร์ค) เกาะกลาง (ปาจุมบา) และเกาะไข่ (เกาะตอรินลา) มีเกาะสุรินทร์เหนือ และเกาะสุรินทร์ใต้เป็นเกาะขนาดใหญ่ วางตัวตามแนวทิศเหนือใต้ ชายฝั่งของหมู่เกาะสุรินทร์จะมีส่วนเว้าแหว่งเป็นอ่าวทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กรอบๆ 

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

          สังคมพืชธรรมชาติประกอบด้วยป่าดงดิบบนภูเขาซึ่งคงอุดมสมบูรณ์ พบไม้ยาง (Dipterocarpus spp.) ตะเคียนทอง (Hopea odorata) กระบาก (Anisoptera costata) จำปา (Michelia champaca) สำโรง (Sterculia foetida) ค้อ (Livistona speciosa) ปออีเก้ง (Pterocymbium malayanum) และหวาย (Dendrobium sp.)เป็นต้น ป่าชายหาดพบบริเวณหาดทรายต่างๆ มีพันธุ์ไม้ ได้แก่ หูกวาง (Terminalia catappa) โพทะเล (Thespesia populnea) เป็นต้น และมีป่าชายเลนพบบริเวณริมทะเลหาดไม้งามของเกาะสุรินทร์เหนือ พันธุ์ไม้ ได้แก่ โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) และโกงกางหัวสุม (Bruguiera gymnorrhiza)

          พบนกอย่างน้อย 91 ชนิด เป็นนกน้ำ นกชายเลนอย่างน้อย 30 ชนิด นกประจำถิ่น 48 ชนิด เช่น นกยางทะเล (Egretta sacra) นกยางเขียว (Butorides striatus) นกนางนวล (Sterna spp.) เป็นต้น  นกอพยพแต่มิใช่เพื่อการผสมพันธุ์ 8 ชนิด เช่น นกอีก๋อยเล็ก (Numenius phaeopus) นกกระเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo atthis) นกกระเต็นหัวดำ (Halcyon pileata) เป็นต้น นกที่อพยพผ่านมาตามฤดูกาล 1 ชนิด ได้แก่ นกจับแมลงตะโพกเหลือง (Ficedula zanthopygia) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก (globally threatened) ได้แก่ นกลุมพูแดง (Columba punicea) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) ของประเทศไทย ได้แก่ นกกระแตผีชายหาด (Esacus magnirostris) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ได้แก่ นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ (Sterna bergii) นกชาปีไหน (Caloenas nicobarica) นกจับแมลงอกสีส้ม (Ficedula dumetoria) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่ นกลุมพู (Ducula aenea) นกลุมพูแดง ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) ได้แก่ นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea) นกนางนวลแกลบเล็ก (Sterna albifrons) นกเปล้าอกม่วงสีน้ำตาล (Treron bicincta) นกลุมพูขาว (Ducula bicolor) นกแอ่นกินรัง (Aerodramus fuciphagus) นกออก (Haliaeetus leucogaster) นกขุนทอง (Gracula religiosa) เหยี่ยวแดง (Haliastur indus) นกเงือกกรามช้าง (Rhyticeros undulatus)

           พบปลาในแนวปะการังอย่างน้อย 214 ชนิด ที่พบมาก ได้แก่ ปลาในวงศ์ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) ปลาในวงศ์ปลานกขุนทอง (Labridae) ปลาผีเสื้อ (Chaetodontidae) ปลาในวงศ์ปลากะรัง (Serranidae) ปลาในวงศ์ปลานกแก้ว (Scaridae) ปลาในวงศ์ปลาขี้ตังเบ็ด (Acanthuridae) ปลาในวงศ์ปลาบู่ (Gobiidae) และปลาในวงศ์ปลาตั๊กแตนหิน (Blenniidae) ปลาทะเลอื่นๆ ได้แก่ ฉลามวาฬ (Rhincodon typus) ฉลามลายเสือดาว (Stegostoma fasciatum) กระเบน (Dasyatis spp.) หลายชนิด  ปลาไหล (Gymnothorax spp.)

           พบสัตว์เลื้อยคลานในทะเล ได้แก่ เต่ากระ (Eretmochelys imbricata) เต่าตนุ (Chelonia mydas) เต่ามะเฟือง (Dermochelys cariacea) และเต่าหญ้า (Lepidochelys olivacea)  ซึ่งวางไข่บนชายหาดของเกาะต่างๆ ที่ปราศจากการรบกวน เป็นต้นว่า เกาะสตอร์ค และเกาะตอรินลา พบสัตว์เลื้อยคลานบนบกอย่างน้อย 6 ชนิด อาทิ ตะกวด (Varanus bengalensis) เหี้ย (V. salvator) งูพังกา (Trimeresurus purpureomaculatus) เป็นต้น

           พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 21 ชนิด ได้แก่ ค้างคาว 12 ชนิด หมูป่า (Sus scrofa) กระจงเล็ก (Tragulus javanicus) พบในป่าดิบชื้นและลิงแสม (Macaca fascicularis)พบตามป่าชายเลน

          มีแนวปะการังน้ำลึกที่มีความหลากหลายของชนิดปะการังมากกว่าที่อื่น พบแนวปะการังที่เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี เกาะไข่ เกาะกลาง เกาะเมี่ยง เกาะตารี และเกาะอื่นๆ ที่เกาะสุรินทร์แนวปะการังที่สมบูรณ์อยู่ที่อ่าวช่องขาด และอ่าวแม่บาย ปะการังที่พบมาก ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora nobilis) ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกเห็ด (Fungiaspp.) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora verrucosa) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังไฟ (Millepora spp.) นอกจากปะการังแข็งที่พบเห็นโดยทั่วไปแล้ว ยังพบปะการังอ่อน แส้ทะเล กัลปังหา ดาวทะเล ดาวขนนก ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ (Tridacna sp.) กุ้งมังกร (Panulirus sp.
คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

         - มีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรอันล้ำค่าทั้งบนบกและในท้องทะเลอันงดงามเหมาะที่จะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และศึกษาหาความรู้ในด้านธรรมชาติวิทยา และเป็นแหล่งที่มีแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยที่สุดในประเทศไทย 

การจัดการและการคุกคาม  
 

         - ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 98 ตอนที่ 112 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 
         - มีการลักลอบระเบิดปลา การเก็บเปลือกหอยเพื่อการค้า เก็บหาของป่า และผลกระทบจากการท่องเที่ยว ได้แก่ การเสื่อมโทรมของแนวปะการังที่อ่าวช่องขาด และอ่าวแม่ยาย จนยากต่อการฟื้นฟู นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มปริมาณขยะ การทิ้งสมอเรือลงในแนวปะการัง 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า