หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
 

อุทยานแห่งชาติสิรินา


ที่ตั้ง : ตำบลไม้ขาว ตำบลสาคู ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง          จังหวัดภูเก็ต
พื้นที่ : 56,250.00  ไร่  (90.00 ตร.กม.)
ระวาง : 4625 II


แผนที่
 
 

 
สถานภาพทางกายภาพ  
 

         อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ประกอบด้วยผืนน้ำประมาณร้อยละ 76 และผืนดินเพียงประมาณร้อยละ 24 เท่านั้น มีชายหาดที่มีความยาวต่อเนื่องกันถึง 13 กิโลเมตร ตั้งแต่หาดไม้ขาว หาดทรายแก้ว หาดไนยาง หาดในทอน ชายฝั่งทะเลประกอบไปด้วยแนวปะการังน้ำตื้นขนาดใหญ่

สถานภาพทางชีวภาพ  
 

          สังคมพืชธรรมชาติประกอบด้วยป่าชายหาด เป็นป่าโปร่งพบตามแนวหาดมีพื้นที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร (1,250 ไร่ป่าชายเลนอยู่บริเวณคลองน้ำจืดที่น้ำทะเลท่วมถึง เช่นปากคลองท่านุ่น และคลองอู่ตะเภา มีเนื้อที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร (625 ไร่และป่าดงดิบ พบบริเวณเขาใสครูและเขาม่วง
                พันธุ์ไม้ป่าชายหาด ได้แก่ สนทะเล (Casuarina equisetifoliaโพทะเล(Thespesia populneaหูกวาง (Terminalia catappaจิกเล (Barringtonia asiatica)เสม็ด (Eugenia spp.) กระทิง (Calophyllum inophyllumส้าน (Dillenia spp.หว้า(Syzygium cuminiโสก (Saraca indicaมะนาวผี (Atalantia monophyllaสนทราย(Baeckkia frutescensลำเจียก (Pandanus odoratissmusและผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-capraeพันธุ์ไม้ที่พบในป่าชายเลนโดยทั่วไป ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronataโกงกางใบเล็ก (R. apiculataโปรงขาว (Ceriops decandraโปรงแดง (C. tagalตะบูนขาว (Xylocarpus granatumตะบูนดำ (X. moluccensisแสม (Avicennia spp.ฝาดดอกขาว (Lumnitzera racemosaฝาดดอกแดง (L. littoreaถั่ว (Bruguiera spp.หงอนไก่ทะเล (Heritiera littoralisเถากระเพาะปลา (Finlaysonia maritimaและถอบแถบน้ำ (Derris trifoliata)

          บริเวณหาดไนยางพบนกอย่างน้อย 86 ชนิด เป็นนกน้ำ นกชายชายเลนอย่างน้อย 28 ชนิด นกประจำถิ่น54 ชนิด เช่น นกยางไฟหัวดำ (Ixobrychus sinensisนกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ (Sterna bergiiนกนางแอ่นแปซิฟิก (Hirundo tahiticaเป็นต้น นกอพยพแต่มิใช่เพื่อการผสมพันธุ์ 29 ชนิด เช่น นกหัวโตขาดำ (Charadrius alexandrinusนกกะเต็นหัวดำ(Halcyon pileataนกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ (Riparia ripariaนกแซงแซวหางปลา(Dicrurus leucophaeusเป็นต้น นกอพยพผ่านตามฤดูกาล 3 ชนิด ได้แก่ เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น (Accipiter gularisนกจาบคาหัวเขียว (Merops philippinusนกดินดงสีเทาดำ(Zoothera sibiricaชนิดที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคามของโลก (globally threatened) ได้แก่ นกหัวโตมลายู (Charadrius peroniiชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered)ของประเทศไทย ได้แก่ นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่  นกหัวโตมลายู นกซ่อมทะเลอกแดง(Limnodromus semipalmatus)  ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened)ได้แก่ นกออก (Haliaeetus leucogasterนกแอ่นกินรัง (Aerodramus fuciphagus)
                ป่าชายหาดเป็นที่อยู่อาศัยของนกกางเขนบ้าน (Copsychus saularisนกเอี้ยงสาริกา (Acridotheres tristisนกแซงแซว (Dicrurus spp.นกเขาใหญ่ (Streptopelia chinensisนกปรอด (Pycnonotus spp.นกขมิ้นท้ายทอยดำ (Oriolus chinensisและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น กระแต (Menetes berdmorci)
                ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัยของนกนางนวลแกลบสีกุหลาบ (Sterna dougalliiนกคอสั้นตีนไว (Calidris albaนกกินเปี้ยว (Halcyon chlorisนกชายเลนปากแอ่น (Xenus cinereusนกปากแอ่นหางลาย (Limosa lapponicaนกอีก๋อยเล็ก (Numenius minutus)นกกวัก (Amaurornis phoenicarusนอกจากนั้นพบลิงแสม (Macaca fascicularisเหี้ย(Varanus salvatorงูกะปะ (Calloselasma vhodostomaงูพังกา (Trimeresurus purpureomaculatus)

             แนวปะการังหน้าหาดไนยางมีขนาดกว้างประมาณ 1.3 กิโลเมตร ปะการังเด่นในพื้นที่ ได้แก่ ปะการังเขากวาง  (Acropora formosaปะการังโต๊ะ (A. hyacinthusปะการังโขด(Porites luteaปะการังช่องสี่เหลี่ยม (Favites spp.ปะการังวงแหวน (Favia spp.และปะการังสมองใหญ่ (Symphyllia spp.ปลาที่พบในแนวปะการังมีอย่างน้อย 72 ชนิด กลุ่มปลากะพง (Lutijanidee) พบประมาณ 10 ชนิด กลุ่มปลากะรัง (Serranidae) พบประมาณ 9 ชนิด ปลาที่พบบ่อย  ได้แก่ ปลากะรังลายนกยูง (Cephalophalis argus)

คุณค่าการใช้ประโยชน์  
 

         -บริเวณปะการังน้ำตื้นขนาดใหญ่ 2 แนว บริเวณหาดทรายเงียบสงบ สะอาด เป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล เป็นชายหาดที่ยาวที่สุดในจังหวัดภูเก็ต ติดต่อกันตลอดเกือบเป็นเส้นตรง ประกอบด้วยหาดไนยาง หาดไม้ขาว หาดสาคู และหาดสนามบิน ป่าชายเลยผืนนี้นับว่าเป็นป่าชายเลนธรรมชาติผืนใหญ่ผืนสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ต นอกจากจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเพาะพันธุ์ หลบภัย และหากิน ของสัตว์ป่า และสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ยังเป็นหลักประกันให้แก่ชาวภูเก็ตว่าพื้นที่ดินของจังหวัดภูเก็ตจะมีการงอกเงยขึ้นในอนาคต 

การจัดการและการคุกคาม  
 

         - ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 115 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2524 ให้พื้นที่ชายฝั่ง และพื้นที่น้ำทะเลประมาณ 5 กิโลเมตร จากฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ บริเวณป่าสนทะเล ป่าเขารวก ป่าเขาเมือง หาดไนยาง หาดในทอน ในท้องที่ตำบลไม้ขาว ตำบลสาคู และตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 90 ตารางกิโลเมตร (56,250 ไร่) ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยใช้ชื่อตามที่ชาวภูเก็ตเรียกว่าอุทยานแห่งชาติหาดไนยาง ต่อมาในปี พ.ศ.2533 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรมป่าไม้ทำการผนวกพื้นที่ราชพัสดุบริเวณท่าฉัตรชัย อำเภอถลางเพิ่มเติม พระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่ออุทยานแห่งชาติไนยางใหม่ว่า อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
         - มีปัญหาการยึดครอบคลองที่ดินในเขตอุทยานฯ และการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงในเขตอุทยานฯ 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
อ้างอิง
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 414 หน้า