หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


เอกสารเผยแพร่

แผ่นพับและเอกสาร

 พื้นที่ชุ่มน้ำและการเกษตร : คู่หูสู่ความเจริญ
 จัดพิมพ์ : มกราคม 2558
 จำนวนหน้า :  16 หน้า 
 Download


 รู้ไว้ใช่ว่า...พื้นที่ชุ่มน้ำ
 จัดพิมพ์ : มีนาคม 2557
 จำนวนหน้า :  12 หน้า 
 Download


 รักน้ำ ดูแลพื้นที่ชุ่มน้ำ
 จัดพิมพ์ : พ.ศ. 2556
 จำนวนหน้า :  20 หน้า 
 Download


 พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ของประเทศไทย
 จัดพิมพ์ : สิงหาคม 2556
 จำนวนหน้า : 6 หน้า
 Download
*มีการแก้ไขข้อมูล


 ทำความเข้าใจกับอนุสัญญาแรมซาร์
 จัดพิมพ์ : พ.ศ.2556
 จำนวนหน้า :  12 หน้า  
 Download


 การท่องเที่ยวในพื้นที่ชุ่มน้ำ : ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่
 จัดพิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2555
 จำนวนหน้า : 11 หน้า
 Download


 ป่าไม้เพื่อน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ
 จัดพิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2554
 จำนวนหน้า : 16 หน้า
 Download


 40 ปี อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
 จัดพิมพ์ : พ.ศ.2554
 จำนวนหน้า : 2 หน้า
 Download


มติคณะรัฐมนตรี 3 พ.ย. 52
จัดพิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2553
จำนวนหน้า : 11 หน้า
Download


 อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ โลกร้อนบรรเทาได้ หากใส่ใจในพื้นที่ชุ่มน้ำ
 จัดพิมพ์ : มกราคม 2553
 จำนวนหน้า : 15 หน้า
 Download


 การประเมินพรุความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
 จัดพิมพ์ : มกราคม 2553
 จำนวนหน้า : 4 หน้า
 Download


 จากต้นสายถึงปลายน้ำ
 จัดพิมพ์ : มกราคม 2552
 จำนวนหน้า : 15 หน้า
 Download


 13 ปี ของประเทศไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
 จัดพิมพ์ : พ.ศ. 2552
 จำนวนหน้า : 2 หน้า
 Download


 มติคณะรัฐมนตรี 1 สิงหาคม 2543
 จัดพิมพ์ : มกราคม 2550
 จำนวนหน้า : 11 หน้า
 Download


 มติคณะรัฐมนตรี 1 สิงหาคม 2543
 จัดพิมพ์ : เมษายน 2549
 จำนวนหน้า : 11 หน้า
 Download


 มติคณะรัฐมนตรี 1 สิงหาคม 2543 เรื่องทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ
 ของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

 จัดพิมพ์ : กรกฎาคม 2546
 จำนวนหน้า :  4 หน้า 
 Download


 พื้นที่ชุมน้ำ (Wetland)
 จัดพิมพ์ : มกราคม 2546
 จำนวนหน้า :  4 หน้า 
 Download


 แรมซาร์ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
 จัดพิมพ์ : -
 จำนวนหน้า : 8 หน้า 
 Download