หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


การประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 
                      คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ มีการประชุม ดังนี้ 

ปี (พ.ศ.) จำนวน (ครั้ง) ครั้งที่ วัน เวลา
2560 2 2/2560 15 พฤษภาคม 2560
1/2560 18 เมษายน 2560
2558 1 1/2558 11 พฤษภาคม 2558
2557 3 3/2557 29 กันยายน 2557
2/2557 28 กรกฎาคม 2557
1/2557 11 มีนาคม 2557
2556 2 2/2556 23 พฤษภาคม 2556
1/2556 30 มกราคม 2556
2555 3 3/2555 4 กันยายน 2555
2/2555 22 มิถุนายน 2555
1/2555 29 กุมภาพันธ์ 2555
2554 4 4/2554 26 ตุลาคม 2554
3/2554 12 กันยายน 2554
2/2554 29 กรกฎาคม 2554
1/2554 17 มิถุนายน 2554
2553 1 1/2553 29 กรกฎาคม 2553
2552 2 2/2552 21 ตุลาคม 2552
1/2552 30 มีนาคม 2552
2551 2 2/2551 7 ตุลาคม 2551
1/2551 1 เมษายน 2551
2550 3 3/2550 22 พฤศจิกายน 2550
2/2550 29 มิถุนายน 2550
1/2550 26 มีนาคม 2550
2549 1 1/2549 21 ธันวาคม 2549
2548 2 2/2548 27 ธันวาคม 2548
1/2548 20 ตุลาคม 2548
2545 1 1/2545 10 มกราคม 2545