หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ
คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ มีการประชุม ตั้งแต่ ปี 2548 - ปัจจุบัน ดังนี้ 

ปี (พ.ศ.) จำนวน (ครั้ง) ครั้งที่ วัน เวลา
2559 1 1/2559 7 มีนาคม 2559
2558 7 7/2558 14 ตุลาคม 2558
6/2558 11 กันยายน 2558
5/2558 4 กันยายน 2558
4/2558 5 สิงหาคม 2558
3/2558 27 มิถุนายน 2558
2/2558 10 เมษายน 2558
1/2558 12 กุมภาพันธ์ 2558
2557 7 7/2557 12 ธันวาคม 2557
6/2557 9 ตุลาคม 2557
5/2557 22 สิงหาคม 2557
4/2557 22 กรกฎาคม 2557
3/2557 30 เมษายน 2557
2/2557 4 มีนาคม 2557
1/2557 8 มกราคม 2557
2556 5 5/2556 6 สิงหาคม 2556
4/2556 19 มิถุนายน 2556
3/2556 23 พฤษภาคม2556
2/2556 13 มีนาคม 2556
1/2556 11 มกราคม 2556
2555 4 4/2555 28 พฤศจิกายน 2555
3/2555 17 สิงหาคม 2555
2/2555 15 มิถุนายน 2555
1/2555 27 มกราคม 2555
2554 3 3/2554 18 ตุลาคม 2554
2/2554 27 พฤษภาคม 2554
1/2554 29 มีนาคม 2554
2553 5 5/2553 20 ธันวาคม 2553
4/2553 9 กันยายน 2553
3/2553 30 มิถุนายน 2553
2/2553 9 เมษายน 2553
1/2553 15 มีนาคม 2553
2552 6 6/2552 6 พฤศจิกายน 2552
5/2552 28 กันยายน 2552
4/2552 26 สิงหาคม 2552
3/2552 2 มิถุนายน 2552
2/2552 3 มีนาคม 2552
1/2552 27 มกราคม 2552
2551 5 5/2551 22 ธันวาคม 2551
4/2551 26 กันยายน 2551
3/2551 17 มิถุนายน 2551
2/2551 14 มีนาคม 2551
1/2551 24 มกราคม 2551
2550 12 12/2550 25 ธันวาคม 2550
11/2550 30 พฤศจิกายน2550
10/2550 25 ตุลาคม 2550
9/2550 28 กันยายน 2550
8/2550 22 สิงหาคม 2550
7/2550 27 กรกฎาคม 2550
6/2550 22 มิถุนายน 2550
5/2550 6 มิถุนายน 2550
4/2550 27 เมษายน 2550
3/2550 23 มีนาคม 2550
2/2550 23 กุมภาพันธ์ 2550
1/2550 22 มกราคม 2550
2549 4 4/2549 15 ธันวาคม 2549
3/2549 27 พฤศจิกายน 2549
2/2549 26 ตุลาคม 2549
1/2549 24 พฤษภาคม 2549
2548 3 3/2548 23 ธันวาคม 2548
2/2548 29 กันยายน 2548
1/2548 11 สิงหาคม 2548