หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
 
ประเทศสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

จำนวนประเทศสมาชิก 169 ประเทศ   
จำนวนพื้นที่แรมซาร์ไซต์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 2,238 แห่ง
รวมพื้นที่ทั้งจำนวน 215,132,801 เฮกแตร์


Country
Entry into force
Ramsar Sites
Surface area
Albania
29/02/1996
4
98,181
Algeria
04/03/1984
50
2,991,013
Andorra
23/11/2012
3
6,870
Antigua and Barbuda
02/10/2005
1
3,600
Argentina
04/09/1992
22
5,625,407
Armenia
06/11/1993
3
493,511
Australia
21/12/1975
65
8,319,663
Austria
16/04/1983
23
124,968
Azerbaijan
21/05/2001
2
99,560
Bahamas
07/06/1997
1
32,600
Bahrain
27/02/1998
2
6,810
Bangladesh
21/09/1992
2
611,200
Barbados
12/04/2006
1
33
Belarus
25/08/1991
26
765,617
Belgium
04/07/1986
9
46,944
Belize
22/08/1998
2
23,592
Benin
24/05/2000
4
1,179,354
Bhutan
07/09/2012
3
1,226
Bolivia
27/10/1990
11
14,842,405
Bosnia and Herzegovina
01/03/1992
3
56,779
Botswana
09/04/1997
1
5,537,400
Brazil
24/09/1993
13
7,260,873
Bulgaria
24/01/1976
11
49,912
Burkina Faso
27/10/1990
18
677,722
Burundi
05/10/2002
4
78,515
Cabo Verde
18/11/2005
4
535
Cambodia
23/10/1999
4
75,942
Canmeroon
20/07/2006
7
827,060
Canada
15/05/1981
37
13,086,771
Central African Republic
05/04/2006
2
376,300
Chad
13/10/1990
6
12,405,068
Chile
27/11/1981
13
361,761
China
31/07/1992
49
4,112,423
Colombia
18/10/1998
6
708,683
Comoros
09/06/1995
3
16,030
Congo
18/10/1998
13
13,758,740
Costa Rica
27/04/1992
12
569,742
C?te d’Ivoire
27/06/1996
6
127,344
Croatia
25/06/1991
5
94,358
Cuba
12/08/2001
6
1,188,411
Cyprus
11/11/2001
1
1,107
Czech Republic
01/01/1993
14
60,207
Democratic Republic of Congo
18/05/1996
3
7,435,624
Denmark
02/01/1978
43
2,315,395
Djibouti
22/03/2003
1
3,000
Dominican Republic
15/09/2002
4
135,096
Ecuador
07/01/1991
18
286,651
Egypt
09/09/1988
4
415,532
El Salvador
22/05/1999
7
207,387
Equatorial Guinea
02/10/2003
3
136,000
Estonia
29/07/1994
17
304,778
Fiji
11/08/2006
1
615
Finland
21/12/1975
49
799,518
France
01/12/1986
44
3,567,384
Gabon
30/04/1987
9
2,818,469
Gambia
16/01/1997
3
31,244
Georgia
07/06/1997
2
34,480
Germany
26/06/1976
34
868,226
Ghana
22/06/1988
6
176,132
Greece
21/12/1975
10
163,501
Grenada
22/09/2012
1
518
Guatemala
26/10/1990
7
628,592
Guinea
18/03/1993
16
6,422,361
Guinea-Bissau
14/05/1990
4
1,189,633
Honduras
23/10/1993
9
270,224
Hungary
11/08/1979
29
256,943
Iceland
02/04/1978
6
128,660
India
01/02/1982
26
689,131
Indonesia
08/08/1992
7
1,372,976
Islamic Republic of Iran
21/12/1975
24
1,486,438
Iraq
17/02/2008
4
537,900
Ireland
15/03/1985
45
66,994
Israel
12/03/1997
2
366
Italy
14/04/1977
52
60,223
Jamaica
07/02/1998
4
37,847
Japan
17/10/1980
50
148,002
Jordan
10/05/1977
1
7,372
Kazakhstan
02/05/2007
10
3,281,398
Kenya
05/10/1990
6
265,449
Kiribati
03/08/2013
1
1,033
Kuwait
05/09/2015
1
50,948
Kyrgyzstan
12/03/2003
3
676,569
Lao People's Democratic Republic
28/09/2010
2
14,760
Latvia
25/11/1995
6
150,318
Lebanon
16/08/1999
4
?1075
Lesotho
01/11/2004
1
434
Liberia
02/11/2003
5
95,879
Libya
05/08/2000
2
83
Liechtenstein
06/12/1991
1
101
Lithuania
20/12/1993
7
65,581
Luxembourg
15/08/1998
2
17,213
Madagascar
25/01/1999
10
 1,347,628
Malawi
14/03/1997
1
224,800
Malaysia
10/03/1995
6
134,158
Mali
25/09/1987
4
4,204,640
Malta
30/01/1989
2
16
Marshall Islands
13/11/2004
2
70,119
Mauritania
22/02/1983
4
1,240,600
Mauritius
30/09/2001
3
401
Mexico
04/11/1986
142
8,643,580
Monaco
20/12/1997
1
23
Mongolia
08/04/1998
11
1,439,530
Montenegro
03/06/2006
2
20,150
Morocco
20/10/1980
24
272,010
Mozambique
03/12/2004
2
4,534,872
Myanmar
17/03/2005
2
58,243
Namibia
23/12/1995
5
979,561
Nepal
17/04/1988
10
60,561
Netherlands
23/09/1980

54

903,726
New Zealand
13/12/1976
6
55,512
Nicaragua
30/11/1997
9
406,852
Niger
30/08/1987
12
4,317,869
Nigeria
02/02/2001
11
1,076,728
Norway
21/12/1975
63
889,504
Oman
19/08/2013
1
106
Pakistan
23/11/1976
19
1,343,627
Palau
18/02/2003
1
500
Panama
26/11/1990
2
183,992
Papua New Guinea
16/07/1993
2
594,924
Paraguay
07/10/1995
6
785,970
Peru
30/03/1992
13
6,784,042
Philippines
08/11/1994
6
154,409
Poland
22/03/1978
13
145,075
Portugal
24/03/1981
31
132,487
Republic of Korea
28/07/1997
22
19,162
Republic of Moldova
20/10/2000
3
94,705
Romania
21/09/1991
19
1,156,448
Russian Federation
11/02/1977
35
10,323,767
Rwanda
01/04/2006
1
6,736
Saint Lucia
19/06/2002
2
85
Samoa
06/02/2005
1
470
Sao Tome and Principe
21/12/2006
1
23
Senegal
11/11/1977
5
99,993
Serbia
27/04/1992
10
63,919
Seychelles
22/03/2005
3
44,022
Sierra Leone
13/04/2000
1
295,000
Slovakia
01/01/1993
14
40,697
Slovenia
25/06/1991
3
8,205
South Africa
21/12/1975
22
555,678
South Sudan
10/10/2013
1
5,700,000
Spain
04/09/1982
74
303,090
Sri Lanka
15/10/1990
6
198,172
Sudan
07/05/2005
3
2,489,600
Suriname
22/11/1985
1
12,000
Swaziland
15/06/2013
3
...
Sweden
21/12/1975
68
654,634
Switzerland
16/05/1976
11
14,688
Syrian Arab Republic
05/07/1998
1
10,000
Tajikistan
18/11/2001
5
94,600
Thailand
13/09/1998
14
399,714
The former Yugoslav Republic of Macedonia
08/09/1991
2
21,616
Togo
04/11/1995
4
1,210,400
Trinidad & Tobago
21/04/1993
3
15,919
Tunisia
24/03/1981
41
840,363
Turkey
13/11/1994
14
184,487
Turkmenistan
03/07/2009
1
267,124
Uganda
04/07/1988
12
454,303
Ukraine
01/12/1991
33
744,651
United Arab Emirates
29/12/2007
5
20,278
United Kingdom
05/05/1976
170
1,278,923
United Republic of Tanzania
13/08/2000
4
4,868,424
United States of America
18/12/1986
38
1,860,760
Uruguay
22/09/1984
3
435,837
Uzbekistan
08/02/2002
2
558,400
Venezuela
23/11/1988
5
263,636
Viet Nam
20/01/1989
8
117,813
Yemen
08/02/2008
1
580
Zambia
28/12/1991
8
4,030,500
Zimbabwe
03/05/2013
7
453,828

ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2559

อ้างอิง  อนุสัญญาแรมซาร์