หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
 

           การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาแรมซาร์

          ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ในลำดับที่ 110 ซึ่งพันธกรณีของอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2541
โดยมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar site) แห่งแรกของประเทศไทยเป็นลำดับที่ 948 ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่าง
ประเทศของอนุสัญญาแรมซาร์

การประชุมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

สมัยที่
วัน เวลา สถานที่
หัวข้อ
ข้อตัดสินใจ

12
(COP 12)

เมือง ปุนตา เดล เอสเต
สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย
1-9 มิถุนายน 2558
(ค.ศ. 2015)

"Wetlands for our future"

11
(COP 11)

เมืองบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย
6-13 กรกฎาคม 2555
(ค.ศ. 2012)

"Wetlands: home and destination"
th
10
(COP 10)
เมืองชางวอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008)
"Healthy Wetlands, Healthy People"
th
9
(COP 9)
เมืองคัมพาลา ประเทศยูกันดา
8-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
(ค.ศ.2005)
"Wetlands and water: supporting life, sustaining livelihoods"
th
8
(COP 8)
เมืองวาเลนเซีย ประเทศสเปน
18 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
(ค.ศ. 2002)
"Wetlands: water, life, and culture"
7
(COP 7)
เมือง San Jose ประเทศคอสตาริก้า
10 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
(ค.ศ. 1999)
"People and Wetlands: The Vital Link"
6
(COP 6)
เมือง Brisbane ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
-
th
5
(COP 5)
เมือง Kushiro ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993)
-
th
4
(COP 4)
เมือง Montreux ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990) 
-
th
3
(COP 3)
เมือง Regina, Saskatchewan
ประเทศแคนาดา
พ.ศ. 2530 (ค.ศ.1987)
-
th
2
(COP 2)
เมือง Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์
พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984)
-
th
1
(COP 1)
เมือง Cagliari ประเทศอิตาลี
พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980)
-
th

อ้างอิง อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ