หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี 1 สิงหาคม 2543 และ 3 พฤศจิกายน 2552
 

 

พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคกลางและภาคตะวันออก ที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ มีจำนวน 15 แห่ง ดังนี้
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
 แม่น้ำแควน้อย  แม่น้ำแควใหญ่
 แม่น้ำแม่กลอง  ดอนหอยหลอด
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวราราม  ปากแม่น้ำเวฬุ
 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง  อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร  

พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคกลางและภาคตะวันออก ที่มีความสำคัญระดับชาติ มีจำนวน 23 แห่ง ดังนี้
 ที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง   เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดตาลเอน
 อ่าวไทย   อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
 แม่น้ำเจ้าพระยา   อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
 แม่น้ำป่าสัก   อุทยานแห่งชาติทับลาน
 แม่น้ำท่าจีน   อุทยานแห่งชาติปางสีดา
 แม่น้ำบางปะกง   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
 แม่น้ำนครนายก   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมภู่
 แม่น้ำเพชรบุรี      อ่าวคุ้งกระเบน
 ทุ่งโพธิ์ทองหรือทุ่งคำหยาด   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว   พรุแม่รำพึง  
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก   บึงสำนักใหญ่ (หนองจำรุง)
 อุทยานแห่งชาติหาดวนกร