หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี 1 สิงหาคม 2543 และ 3 พฤศจิกายน 2552

 
พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคเหนือ ที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ มีทั้งหมด 8 แห่ง ดังนี้
แอ่งเชียงแสน 
หนองเล็งทราย 
กว๊านพะเยา 
ที่ราบลุ่มน้ำยม 
บึงสีไฟ 
บึงบอระเพ็ด
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
แม่น้ำสาละวิน

 

พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคเหนือ ที่มีความสำคัญระดับชาติ มีจำนวน 9 แห่ง ดังนี้
พรุหญ้าท่าตอน
หนองหลวง
หนองฮ่าง
แม่น้ำปิง 
แม่น้ำวัง
แม่น้ำยม 
แม่น้ำน่าน 
แม่น้ำกก 
อุทยานแห่งชาติแม่ยม