หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี 1 สิงหาคม 2543 และ 3 พฤศจิกายน 2552

 
พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ มีจำนวน 13 แห่ง ดังนี้
 หนองหาน  หนองหานกุมภวาปี
 บึงละหาน  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง 
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน  แม่น้ำโขง
 แม่น้ำสงคราม  ลำปลายมาศ
 ลำโดมใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่ายอดโดม  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
กุดทิง  

พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความสำคัญระดับชาติ มีจำนวน 12 แห่ง ดังนี้
 ดูนลำพัน  หนองกอมเกาะ
 หนองปลาคูณ  บึงเกลือ บ่อแก 
 หนองสามหมื่น  แก่งละว้า
 ห้วยเสือเต้น  ลุ่มน้ำโมงตอนล่าง
 เขตห้ามสัตว์ป่่าหนองหัวคู  แม่น้ำมูลและบุ่งทาม
 สบแม่น้ำมูลชี  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง