หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี 1 สิงหาคม 2543 และ 3 พฤศจิกายน 2552

 
พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ มีจำนวน 13 แห่ง ดังนี้
 หนองหาน  หนองหานกุมภวาปี
 บึงละหาน  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง 
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน  แม่น้ำโขง
 แม่น้ำสงคราม  ลำปลายมาศ
 ลำโดมใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่ายอดโดม  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
กุดทิง  

พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความสำคัญระดับชาติ มีจำนวน 12 แห่ง ดังนี้
 ดูนลำพัน  หนองกอมเกาะ
 หนองปลาคูณ .  บึงเกลือ บ่อแก  
 หนองสามหมื่น  แก่งละว้า
 ห้วยเสือเต้น  ลุ่มน้ำโมงตอนล่าง
 เขตห้ามสัตว์ป่่าหนองหัวคู  แม่น้ำมูลและบุ่งทาม
 สบแม่น้ำมูลชี  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง


พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น มีจำนวน 20 จังหวัด
รายละเอียดเพิ่มเติม >>