หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


พื้นที่ชุ่มน้ำตามผลการศึกษา
 
ปีงบประมาณ 2559 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย
(พื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเล)
มีทั้งหมด 33 แห่ง ดังนี้
1) ปากแม่น้ำเวฬุ 18) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
2) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 19) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
3) อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 20) อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
4) ดอนหอยหลอด 21) อ่าวทุงคา-อ่าวสวี
5) พรุแม่รำพึง 22) ปากแม่น้ำกระบี่
6) อ่าวไทย 23) ปากแม่น้ำตรัง
7) อุทยานแห่งชาติหาดวนกร 24) ปากคลองกะเปอร์
8) ปากแม่น้ำเมืองตราด 25) ป่าชายเลนปะเหลียน-ละงู
9) หมู่เกาะไผ่ 26) อ่าวบ้านดอน
 10) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ 27) อ่าวปัตตานี
11) อุทยานแห่งชาติแหลมสน 28) อ่าวปากพนัง
12) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 29) ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต
 13) อุทยานแห่งชาติสิรินาถ  30) หาดท้ายเหมือง
14) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 31) เกาะแตน
15) อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  32) พรุบ้านไม้ขาว
16) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา 33) สันทรายอ่างบางเบิด
17) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง  

ปีงบประมาณ 2558 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย
มีทั้งหมด 25 แห่ง ดังนี้
1) แม่น้ำยวม 14) แก้มลิงเขื่อนแม่กลอง
2) แม่น้ำอิง 15) บึงน้ำใส
3) แม่น้ำกก 16) แม่น้ำลัดบ้านเกาะกลาง
4) หนองหานกุมภวาปี 17) อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ
5) แม่น้ำมูลและบุ่งทาม 18) ปากแม่น้ำเวฬุ
6) เขื่อนภูมิพล 19) เขื่อนแก่งกระจาน
7) อ่างเก็บน้ำแม่วะ 20) อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
8) อุทยานแห่งชาติแม่ยม 21) อ่าวปากพนัง
9) เขื่อนสิริกิติ์ 22) อุทยานแห่งชาติเขาสก
 10) บึงตานิว (หนองปลาไหล) 23) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวงและ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ
11) อ่างเก็บน้ำทับเสลา 24) เขื่อนบางลาง
12) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อป่าสักชลสิทธิ์ 25) อ่าวพังงา
 13) เขื่อนกระเสียว  

ปีงบประมาณ 2557 โครงการจัดการระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญ เพื่อการปรับตัวและรับมือจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีทั้งหมด 5 แห่ง ดังนี้
1) อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก 4) ปากแม่น้ำปราณบุรี
2) อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด 5) หาดท้ายเหมือง
3) อ่างเก็บน้ำสนามบิน  

ปีงบประมาณ 2556 โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย เพื่ออนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ มีทั้งหมด 4 แห่ง ดังนี้
1) แม่น้ำสงคราม 3) ที่ราบลุ่มน้ำยม
2) แม่น้ำตาปี 4) ที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง

ปีงบประมาณ 2555 โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย (ภาคกลางและตะวันออก) มีทั้งหมด 20 แห่ง ดังนี้
1) บึงเกริงกระเวีย 11) บึงกระจับ
2) หนองตะพอง 12) บึงจำรุง
3) อ่างเก็บน้ำยายแจ๋ว 13) หนองถ่อแพ
4) อ่างเก็บน้ำบางพระ 14) หนองสมอใส
5) บึงประจำรัง 15) บึงโคกปี่ฆ้อง
6) หนองอิรึม-หนองปาน 16) หนองโง้ง
7) บึงอ้อสมัย 17) ลำแม่ลา
8) บึงกุ่ม-บางช้าง 18) บึงฉวาก
9) ทุ่งสามร้อยยอด 19) บึงบ้านชุ้ง
 10) หนองปลาแขยง 20) หนองเจ็ดเส้น

ปีงบประมาณ 2553 โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย (ภาคเหนือ) มีทั้งหมด 22 แห่ง ดังนี้
1) หนองบงคาย 12) หนองบึงรอบเมืองแม่ริม
2) หนองหลวงในพื้นที่แอ่งเชียงแสน 13) แม่น้ำลัดรอบเมืองแพร่
3) หนองเล็งทราย 14) บึงมาย
4) กว๊านพะเยา 15) บึงกะโล่
5) พื้นที่ชุ่มน้ำในที่ราบลุ่มน้ำยม 16) บึงชำ
6) บึงสีไฟ 17) บึงใหญ่
7) บึงบอระเพ็ด 18) หนองหลวง
8) หนองน้ำในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท 19) บึงหล่ม
9) หนองหลวง 20) หนองปลาไหล
 10) หนองฮ่าง 21) หนองหล่ม (เวียงหนองหล่ม)
11) หนองเบี้ย-หนองควายตก 22) บึงราชนก

ปีงบประมาณ 2552 โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (ม.ขอนแก่น) มีทั้งหมด 21 แห่ง ดังนี้
1) แก่งละว้า 12) หนองรุง
2) คำชะโนด    13) หนองละเลิงเค็ง
3) บึงเกลือ บ่อแก 14) หนองสามหมื่น
4) บึงผือฮี 15) หนองส
5) บึงละหาน 16) หนองหาร
6) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง 17) ห้วยเสือเต้น
7) หนองไชยวาน 18) อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง
8) หนองกอมเกาะ 19) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก
9) บึงหนองขอน 20) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด
 10) บึงนกโง่ 21) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน
11) หนองปลาคู  

ปีงบประมาณ 2551 โครงการสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทพรุของประเทศไทย
มีทั้งหมด 25 แห่ง ดังนี้
1) พรุหญ้าท่าตอน 14) พรุสวยศรี
2) พรุอ่างกาหลวง 15) พรุเขาหัวควาย
3) พรุซับจำปา 16) พรุควนขี้เสียน
4) พรุเขาสมิง 17) พรุควนเคร็ง
5) พรุหนองจำรุง 18) พรุบ้านในลุ่ม-บ้านกุมแป
6) พรุวังโตนด 19) พรุสวนพฤกษศาสตร์พัทลุง
7) พรุแม่รำพึง 20) พรุเชิงแส
8) พรุกระชิง 21) พรุเสม็ด
9) พรุขวางตะวัน 22) พรุลำเท็ง
 10) พรุหลังสันทราย 23) พรุในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่า
11) พรุคันธุลี 24) พรุท่าปอมคลองสองน้ำ
12) พรุหนองทุ่งทอง 25) พรุบ้านไม้ขาว
 13) พรุกงคลองน้ำดำ  

รายละเอียดเพิ่มเติม >>