หน้าหลัก
แรมซาร์ไซต์ของประเทศไทย
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
มติคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
Picture Gallery


ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี 1 สิงหาคม 2543 และ 3 พฤศจิกายน 2552

 
พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคใต้ ที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ มีจำนวน 33 แห่ง ดังนี้
อุทยานแห่งชาติเขาสก      อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย      อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ      อ่าวทุ่งคา-อ่าวสวี
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง  ปากแม่น้ำกระบี่
แม่น้ำสายบุรี  ปากแม่น้ำตรัง
แม่น้ำตาปี      ปากคลองกะเปอร์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ
     
สมเด็จพระเทพฯ (พรุโต๊ะแดง)
   
ป่าชายเลนปะเหลียน-ละงู
อุทยานแห่งชาติแหลมสน   ปากแม่น้ำกระบุรี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อ่าวบ้านดอน
อ่าวพังงา     อ่าวปัตตานี
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ่าวปากพนัง
 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ต
 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม               เกาะระ-เกาะพระทอง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง  เกาะกระ
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน      หาดท้ายเหมือง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุุเตา     พรุคันธุลี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคใต้ ที่มีความสำคัญระดับชาติ มีจำนวน 3 แห่ง ดังนี้
พรุบ้านไม้ขาว 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและระยาบังสา 
เกาะแตน